ELRAN Elektrotechnika i Automatyka © 2020

Polityka Prywatności

W zakresie instalacji elektrycznych świadczymy m.in. następujące usługi:

 

 • Montaż instalacji w budynkach mieszkalnych, handlowych oraz przemysłowych
 • Montaż urządzeń i osprzętu
 • Prefabrykacja i montaż rozdzielnic
 • Przyłącza nn kablowe i napowietrzne
 • Diagnostyka i naprawa instalacji
 • Instalacje systemów inteligentnych budynków
 • Instalacje odgromowe
 • Oświetlenie terenu
 • Oświetlenie hal produkcyjnych
 • Montaż obwodów wtórnych rozdzielni SN, WN, NN
 • Przeglądy okresowe 
 • Pomiary odbiorcze
 • Projekty instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Nadzór nad realizacją inwestycji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Odbiory robót elektrycznych i elektroenergetycznych